Busnes bach teuluol yw Blas Llynnon, a sefydlwyd yn 2012, fel rhan o Blas Mwy yn Oriel Ynys Môn, Llangefni (2005)

Mae’r ddau leoliad yn perthyn i Gyngor Ynys Môn ac fe’i gweinyddir gan dîm o fam a merch - Gwenan ac Annest Rowlands.
Ethos y ddau gaffi yw cynhyrchu bwydydd cartref blasus, yn y dull traddodiadol, ond gyda gogwydd cyfoes.
Defnyddir cynnyrch lleol lle’n bosib, a rhoddir pwyslais ar gyflwyniad a gwasanaeth phrofiad pleserus.

Ein Becws - Yn 2013 roedd y ddau gaffi yn gwerthu cymaint o deisennau, nid oedd lle mwyach i goginio’r cyfan yng nghegin
Blas Mwy; felly rhaid oedd ehangu, a sefydlu Becws Llynnon ar safle Melin Llynnon, a chynhyrchu bara crefftus, teisennau a
phastai i’r ddau fwyty gydol y flwyddyn. Defnyddir blawd organig y felin mewn llawer iawn o’r ryseitiau unigryw i’r ddau gaffi.

Mae caffi Blas Llynnon wedi ei leoli mewn hen adeilad Graddfa 2, uwch ben y siop - wrth droed yr hen Felin Wynt.
Lleolir y toiledau ar y llawr isaf, drws nesa i’r siop.

Mae dau fynediad i’r caffi, un drwy’r gerddi a heibio’r felin, a’r llall drwy’r siop. (Ceir yma gadair grisiau i’n cwsmeriaid anabl)
Mae’r stafell de yn llawn awyrgylch hynafol gyda naws hafaidd, cyfoes a ffresh. Cegin fechan sydd yma, ond defnyddir hi i’r
eithaf, a gyda chymorth Becws Llynnon nawr gallwn gynnig ystod ehangach o fwydydd cartref ar y fwydlen.

Braf bellach yw gallu cynnig ein bara crefftus a’n teisennau cartref ein hunain. Ymfalchiwn yn fawr yn ein staff sydd wedi
eu hyfforddi i safonnau 'Barista'.

Gellir mwynhau ystod o coffi o’r radd flaenaf, gyda’r ffa coffi wedi eu rhostio a’u cyflenwi gan 'Poblado Coffi' sydd wedi eu
lleoli ochr arall i’r bont ar y tir mawr.

Mae Blas Llynnon yn safle wych am baned o goffi/te sydyn, gyda dewis o ystod eang o deisennau cartref traddodiadol
a chyfoes, cinio ysgafn, neu hyd yn oed leoliad unigryw i gynnal parti/dathliad. Fe werthir ein bara a’n cynnyrch yn yr
Ystafell De.Mae Ystafell De Blas Llynnon yn leoliad arbennig i deuluoedd, cyplau neu unigolion - mangre hudolus sy’n
ategu gwerthoedd y Felin Wynt a’r Tai Crynion ar safle hynafol hanesyddol.

 

Edrychwn Ymlaen i’ch Croesawu!