Bara Crefftus a Theisennau Arbennig

Ein Becws - Yn 2013 roedd y ddau gaffi yn gwerthu cymaint o deisennau,
nid oedd lle mwyach i goginio’r cyfan yng nghegin Blas Mwy.
Felly rhaid oedd ehangu, a sefydlu Becws Llynnon ar safle Melin Llynnon,
a chynhyrchu bara crefftus, teisennau a phastai i’r ddau fwyty gydol y flwyddyn.
Defnyddir blawd organig y felin mewn llawer iawn o’r ryseitiau unigryw i’r ddau gaffi.