Cysylltu

Blas Llynnon                                           Rhif: 01407 730 633
Melin Llynnon Mill                                    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Llanddeusant                                          Facebook
LL65 4AB

Cyfarwyddiadau

A55 i'r Fali, troi i'r dde yn y goleuada traffig, gyrru trwy ddau
bentref, wedyn cyn cyrraedd Llanfaethlu, hefo tafarn Y Llew
Du ar y dde, troi i'r dde.
Gyrru ar y lon wledig am tua milltir, pan welwch y felin wynt
drwy'r coed pan mewn cyffordd, trowch i'r dde, wedyn y chwith
cyntaf. Mae'r ystafell de uwchben y siop.

Sylwer:
Ymholiadau fel arfer yn cael eu hateb y tu allan i oriau agor,
ar hyn o bryd nid oes WiFi ar y safle,fodd bynnag, byddwn
yn ymdrechu i ddod yn ôl atoch cyn gynted ag y bo modd!